Tyrimo rezultatai

Tyrimų rezultatus įrašome į skaitmeninę laikmeną (CD-R) ir atspausdinami ant fotopopieriaus.