Misija, vertybės

Mūsų misija, kuria tikime:

Tarnauti savo pacientams, teikiant kokybišką dantų gydymą, patiems augant profesiškai ir dvasiškai, darant artimo meilės darbus.
„Joks darbas nėra vertingas be meilės“. (T. Kempietis)

Savo veikloje išskirtinį dėmesį skiriame:

1.    Procedūrų saugumui
Saugios turi būti ne tik procedūros, bet ir medžiagos. Gydymo metu siekiame apsaugoti pacientus bei darbuotojus nuo galimų traumų, infekcijos. Saugumas – mūsų prioritetas, todėl savo pacientams nesiūlome abejotinų gydymo metodų ir netaupome sveikatos sąskaita.

2.    Ekspertiškumui
Kiekvienas mūsų darbuotojas yra tikras savo srities žinovas, ekspertas, kurio kompetenciją ir kūrybiškumą nuolat vertina tiek pacientai, tiek ir kolegos. Tai verčia nuolat kelti kvalifikaciją ir tobulėti. Tai, kad klinikos darbuotojai organizuoja podiplomines studijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus savo kolegoms tik patvirtina tą faktą, kad mūsų žinios yra aukštai vertinamos kolegų tarpe.

3.    Komandiniam darbui
Kiekvienas darbas turi būti padarytas laiku ir iki galo. Tam reikalingas darbuotojų susiklausymas, bendro tikslo supratimas ir organizuotumas. Dirbant komandiniu principu, kiekvienas specialistas atlieka tą darbą, kurį moka geriausiai, taip pacientas gauna vispusišką kvalifikuotą gydymą per trumpiausią laiką.

4.    Inovacijoms
Savo pacientams siekiame nuolat pasiūlyti kažką naujo: naują gydymo metodiką, įdiegti į praktiką naują įrangą ar tiesiog pagerinti bendravimą ir savitarpio supratimą. Svarbu, kad paciento poreikiai būtų patenkinti maksimaliai pažangiu ir patogiu būdu.
Savo darbuotojams stengiamės gerinti darbo ir poilsio sąlygas, skatiname tobulėti.
Diegdami inovacijas, siekiame sukurti naują vertę tiek pacientams, tiek ir darbuotojams.

Klinkos darbuotojų elgesį apibūdina:

  1. Pasitikėjimas. Pasitikėdami savo kolegomis, pacientais, verslo partneriais, stengiamės elgtis taip, kad ir patys būtume verti jų pasitikėjimo.
  2. Pagarba. Mes gerbiame vieni kitus ir tikimės atitinkamos pagarbos iš kitų.
  3. Optimizmas. Į darbą, gyvenimą ir problemas stengiamės žiūrėti optimistiškai ir su viltimi, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą.
  4. Taika. Tik harmoninga asmenybė gali maksimaliai naudingai darbuotis, patarnaudama kitiems. Todėl stengiamės būti taikoje su Dievu, savimi ir pasauliu.

Šypsokitės drąsiai!

Gintautas Gumbelevičius, gyd. odontologas, burnos chirurgas
Šv. Kristoforo odontologijos klinikos vadovas

Color Skin

Nav Mode